امروز جمعه, 09 خرداد 1399 - Fri 05 29 2020

منو

مراحل گردش كار فروش گندم مصارف نانوايي به كارخانجات توليد آرد :

١ -ارائه درخواست خريد گندم توسط خريدار گندم .

٢ -بررسی سهميه گندم قابل فروش به خريدار.

٣ -تعيين نوع و نرخ گندم و انبار تحويل دهنده گندم توسط حوزه بازرگانی.

۴ -ثبت درخواست توسط دبيرخانه شرکت .

۵ -واريز بهاء گندم به شماره حساب شرکت در خزانه توسط خريدار و ارائه اصل فيش واريزی به ذيحسابی شرکت.

۶ -ثبت مجوز فروش گندم در سامانه جامع نوين توسط حوزه بازرگانی شرکت .

٧ -دريافت ايميل مبالغ واريزی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران .

٨ -کنترل مبالغ واريزی در ايميل با فيشهای دريافتی و ثبت اسناد مالی بهاء گندم در سامانه نوين بازرگانی توسط امور مالی.

٩ -ثبت صورتحساب فروش گندم در سامانه نوين بازرگانی توسط امور مالی و ارائه يک نسخه از صورتحساب به خريدار.

١٠ -تحويل گندم به خريدار در انبار ذخيره سازی گندم.


 مستندات و مدارك مورد نياز براي دريافت خدمت :

١ -درخواست خريد گندم.

٢ -اصل فيش واريزی .


 قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه :

مراجعه به سايت http://www.gtc-portal.com منوي "بخشنامه و دستورالعمل"

مدت زمان دريافت خدمت (فاصله بين درخواست خدمت تا ارائه خدمت): يك روز

هزينه هاي دريافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت : بدون هزينه ميباشد.

رويه ارائه شكايت : تماس با حراست يا بازرسي شركت با شماره ٤-٣٤٤٤٣٠٢٣

معرفي مسئول واحدهاي سازماني ارائه خدمت : جناب آقاي شاهدي معاون بازرگاني شركت

سوالات متداول : تماس با ذيحسابي يا خدمات بازرگاني شركت با شماره ٤-٣٤٤٤٣٠٢٣

نحوه رضایت شما از خدمات ارائه شده در این بخش چگونه است ؟

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد