امروز پنج شنبه, 23 مرداد 1399 - Thu 08 13 2020

منو

مناقصه عمومی خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی

  • بازدید: 708

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجانشرقی به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در مجموع حدود 60.000 تن در مراکز ذخیره سازی وانبارهای کالاهای اساسی خود را از طریق سامانه الکترونیکی دولت ، در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 21/07/98  ساعت 8 صبح می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 29/07/98

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 11/08/98 

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 12/08/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس تبریز خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجانشرقی و تلفن 04134420022 و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 02141934 ودفتر ثبت نام 02188969737 و 02185193768 میباشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد