امروز چهارشنبه, 20 فروردين 1399 - Wed 04 08 2020

منو

خرید دانه روغنی کلزا از کشاورزان در مناطق گرمسیری استان آذربایجان شرقی شروع شد .

  • بازدید: 1182

آقای مهندس اسفندیار ابوالحسن زاده مدیر عامل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 ضمن توضیح اهمیت کشت کلزا افزود : کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است که دارای 55-25 درصد روغن و 24-18 درصد پروتئین و 20-12 درصد پوست است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک ، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک (به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا)، کاهش جمعیت آفات و کنترل علفهای هرز باریک برگ ، افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم و کلزا، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام، توسعه صنعت زنبورداری و و همچنین با توجه به برنامه خودکفایی وزارت جهاد کشاورزی در اساسی ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کل کشور از جمله استان آذربایجان شرقی است.

وی اضافه کرد : در سال جاری خرید کلزا از کشاورزان در قالب خرید تضمینی بوده و قیمت پایه مصوب از قرار هر کیلوگرم بر اساس شاخص های جدول پاکی ( شامل 2% ناخالصی  و 10% رطوبت ) مبلغ 28665 ریال می باشد که به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت کمتر از ارقام مندرج در جدول ، به همان نسبت به وزن محصول دانه روغنی تحویلی تحت عنوان (جایزه پاکی) اضافه و بهای آن محاسبه و پرداخت می گردد . ضمنا به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت بیشتر ، به همان نسبت از وزن دانه روغنی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت می شود .

توضیح این که حداقل و حداکثر ناخالصی مورد قبول به ترتیب 1% و 10% بوده و همچنین حداقل و حداکثر رطوبت مورد قبول نیز به ترتیب 7% و 20% می باشد .

وی مقدار خرید تضمینی کلزا را  8 هزار تن پیش بینی و اعلام کرد : کل خرید محصول کلزا در 5 مرکز و در مناطقی که کشت دانه روغنی کلزا صورت گرفته است ، در حال انجام می باشد .

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد