امروز شنبه, 01 آبان 1400 - Sat 10 23 2021

منو
فروش گندم مصارف نانوایی به کارخانه های تولید آرد
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفا نام کامل خود را وارد کنید .
 2. نام کارخانه(*)
  لطفا ایمیل خود را وارد کنید .
 3. شماره تلفن همراه (*)
  شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
 4. شناسه ملی
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ درخواست (*)
  ورودی نامعتبر
 6. شماره فیش واریزی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. مقدار مورد نیاز جهت برسی(*)
  ورودی نامعتبر
 8. مربوط به ماه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نوع مصرف(*)
  ورودی نامعتبر
 10. رسید بانکی(*)
  ورودی نامعتبر
 11. تعهدات(*)
  ورودی نامعتبر
 12. توضیح
  ورودی نامعتبر
فرم درخواست پرداخت هزینه نگهداری گندم مراکز ذخیره سازی
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفا نام کامل خود را وارد کنید .
 2. ایمیل (*)
  لطفا ایمیل خود را وارد کنید .
 3. شماره تلفن همراه (*)
  شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
 4. نوع مرکز ذخیره سازی
 5. نام مرکز ذخیره سازی(*)
  نام مرکز ذخیره سازی
 6. تاریخ درخواست
  ورودی نامعتبر
 7. رسید بانکی
  ورودی نامعتبر
فرم درخواست برسی نمونه های آرد و نان و گندم
 1. ارسال کننده(*)
  لطفا نام کامل خود را وارد کنید .
 2. نام نمونه بردار
  ورودی نامعتبر
 3. ایمیل (*)
  لطفا ایمیل خود را وارد کنید .
 4. شماره تلفن همراه (*)
  شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
 5. تاریخ نمونه برداری
  ورودی نامعتبر
 6. نام محل نمونه برداری(*)
  نام مرکز ذخیره سازی
 7. نوع نمونه (*)
  ورودی نامعتبر
 8. محل نمونه برداری
 9. نوع آرد
  ورودی نامعتبر
 10. عکس از محل نمونه برداری
  ورودی نامعتبر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد