امروز شنبه, 01 آبان 1400 - Sat 10 23 2021

منو

راهنمای ارباب رجوع

  • بازدید: 3009

مراجعه کننده محترم:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در خصوص وظایف و ماموریتهای مرتبط با تامین و تنظیم بازار کاالهای اساسی در بخشهای بازرگانی شامل: خرید و فروش و از طریق ارائه قوانین و مقررات ، بخشنامه ها و دستور العملها به ذینفعان و مراجعین به شرکت خدمات ارائه میکند. پیشنهاد میکنیم مراجعین و ذینفعان محترم در ابتدای درخواست انجام هر نوع خدمت، موارد ذیل را بررسی و مطالعه فرمایند.
1- آشنایی با وظایف شرکت بازرگانی دولتی ایران
2- آشنایی با خدمات دستگاه
3- آشنایی با فهرست خدمات و فرایندهای سازمانی الکترونیکی
4- مراجعه به زیر بخشهای شرکت بازرگانی دولتی ایران
5-کلیک بر روی عنوان خدمت ارائه شده و دریافت خدمت مورد انتظار با توجه به مطالعه و بررسی:
- نحوه فرایند انجام کار خدمت مورد نیاز
- قوانین و مقررات مرتبط با خدمت مربوطه
- مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت
و مکان ارائه خدمت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد