امروز شنبه, 01 آبان 1400 - Sat 10 23 2021

منو

مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان

  • بازدید: 5071

1- فتوکوپی شناسنامه  کارمند بازنشسته از صفحه اول و دوم 

2- فتو کوپی شناسنامه صفحه اول و دوم وظیفه بگیردر صورت فوت کارمند بازنشسته 

3- فتوکوپی شناسنامه  فرزند (عروس یا داماد ) از صفحه اول و دوم

4- در صورت کارمند بودن فرزندان استعلام از ادارات مربوط مبنی بر عدم اخذ کمک هزینه فوق

5- فتوکپی از صفحات  تاریخ وقوع ازدواج و مشخصات زوجین و ازدواج دائم بودن فرزندان (سند ازدواج)

6-فتوکپی حکم بازنشستگی 

7- فتوکپی حکم  وظیفه بگیر

 

مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

  • بازدید: 2936

1- فتوکوپی شناسنامه مرحوم از صفحه اول و دوم 

2- فتو کوپی شناسنامه های وارث ( همسر صفحه اول و دوم - فرزندان صفحه اول)

3- فتوکوپی خلاصه رونوشت وفات صادره از ثبت احوال

4- فتوکپی حصر وراثت

5- فتوکپی وکالت نامه ثبتی یا محضری مبنی بر پرداخت هزینه به یکی از وراث

6-فتوکپی حکم بازنشستگی مرحوم

7- فتوکپی حکم برقراری حقوق وظیفه بگیر 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد