امروز شنبه, 01 آبان 1400 - Sat 10 23 2021

منو
  • بازدید: 4647

دفتر مرکزی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی

تبریز - خیابان 22 بهمن - نرسیده به نصف راه - خیابان سیلو                   کد پستی : 5183717333

دفتر مدیریت : 34443008-041                            امور اداری : 34444961-041

امور مالی : 34424401-041                              آرد و نان : 34446002-041

روابط عمومی : 34443314-041                         غله تبریز : 34435395-041

دورنگار : 34440112-041                                 دورنگار : 34446006-041

تلفنخانه : 34443023-041                                   مرکز آموزش : 344422790-041

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد